dk home

dk contacts

 

Hygiejnisk design

NIKODAN har et bredt produktprogram af transportører og maskinanlæg, som opfylder kravene til en effektiv rengøring.
 
Transportører kan leveres med spulemoduler eller CIP-systemer (cleaning-in-place).
 
Fremstillingsproces og overfladebehandling på højhygiejnisk udstyr udføres, så der ikke forekommer revner, ender, huller, ujævnheder og ru overflader hvor der kan være vanskeligt at rengøre effektivt. Utilgængelige områder kan gemme bakterier, som kan kontaminere produktionen
 
Udstyret er på alle måder udformet, så det er let at rengøre, og alt er designet med stor fokus på at:
 
Alle horisontale flader er reduceret til et absolut minimum. Konstruktioner og bæringer vinkles, så vandet let kan løbe af, hvilket letter udtørring af lokalet efter rengøringen.
 
Konstruktionerne udføres uden skjulte områder, eller positioner
hvor vand, rengøringsmiddel eller snavs kan ophobes.

Udstyret er designet så det er så åbent som muligt, hvormed
afskærmningen minimeres til det sikkerhedsmæssigt nød-vendige, således at det ikke hindrer en effektiv rengøring. I visse tilfælde kan afskærmningen fjernes under rengøring og desinfektion.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background