dk home

dk contacts

 

Dokumentation


Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Brugsmanual & CE-certificering.

NIKODAN leverer alle transportører og komplette anlæg fuldt dokumenterede (fabrikanterklæring), samt CE-certificering når styringsentreprisen er indeholdt i leverancen.

Der udarbejdes dokumentation i henhold til normerne for maskinindustrien:
• Risikovurdering
• Maskindirektiv
• CE-mærkning
• Certifikater (3.1B, FDA, ATEX, mv. når det kræves)

CE-mærkningen udføres i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse og Maskindirektivet.
Fabrikanter af maskinudstyr og anlæg skal fjerne, eliminere eller reducere alle farer og risici gennem konstruktionen af maskinen.

Når dokumentation er samlet kan der udfærdiges en EU-overensstemmelseserklæring, hvori der erklæres, hvilke direktiver maskinen er fremstillet i henhold til. Denne overensstemmelseserklæring danner grundlaget for CE-mærkningen.